Certyfikaty Energetyczne
mgr inż. Adam Dziedzina

Biuro:
ul. Rynkowa 11D/2
(I Pietro)
76-150 Darłowo

tel:
094-710-61-09

e-mail:
adamdziedzina@wp.pl


Dom:
Al. W. Polskiego 49/2
76-150 Darłowo

mobile:
605-565-015
605-130-002Valid HTML 4.01 Transitional

Poprawny CSS!Cel wprowadzenia certyfikatów energetycznych w Polsce.


Certyfikaty energetyczne - to konsekwencja obecności Polski w Unii Europejskiej. Przyjęta przez Unię Dyrektywa 002/91/EC - w wyniku której wykonywane są certyfikaty energetyczne - odnosi się do zapisów traktatu UE w zakresie ochrony środowiska naturalnego (art. 6), a także do ostrożnego i racjonalnego zużycia zasobów naturalnych, do których należą paliwa kopalne: gaz naturalny, produkty naftowe i paliwa stałe będące zasadniczymi źródłami energii, a także głównymi źródłami emisji dwutlenku węgla (art. 174).
Chodzi między innymi o racjonalne, więc oparte o zasady zrównoważonego rozwoju, zmniejszenie zużycia energii w sektorze mieszkaniowym oraz komunalnym.
Wdrożenie dyrektywy będzie miało znaczący wpływ na redukcję emisji dwutlenku węgla przez ten sektor. Dotyczy to redukcji emisji między innymi przez zwiększenie efektywności energetycznej obiektów traktowanych całościowo: zapotrzebowanie na ciepło dla budynku wraz z wentylacją, instalacją c.o., c.w.u. Z tego zaś wyniknie znaczne ograniczenie kosztów związanych z eksploatacją budynków, w których mieszkamy i pracujemy.

Rosnące zanieczyszczenie środowiska, zwiększona emisja CO2 do atmosfery są głównymi przyczynami efektu cieplarnianego i niepokojących zmian klimatu. Jeśli uświadomimy sobie, że niemal 40% całkowitego zużycia energii przypada na budownictwo, nikogo nie powinny dziwić unijne dyrektywy, które koncentrują się na racjonalizacji zużycia energii w budynkach, zwłaszcza, jeśli chodzi o ogrzewanie czy chłodzenie pomieszczeń, ich oświetlenie oraz przygotowanie ciepłej wody użytkowej.


Wszelkie prawa zastrzeżone. © 2009 certyfikatyenergetyczne.darlowo.pl   realizacja:  makaredo.pl   współpraca:  Darłowo.info