Certyfikaty Energetyczne
mgr inż. Adam Dziedzina

Biuro:
ul. Rynkowa 11D/2
(I Pietro)
76-150 Darłowo

tel:
094-710-61-09

e-mail:
adamdziedzina@wp.pl


Dom:
Al. W. Polskiego 49/2
76-150 Darłowo

mobile:
605-565-015
605-130-002Valid HTML 4.01 Transitional

Poprawny CSS!Kto powinien posiadać świadectwo?


Obowiązek sporządzenia świadectwa dotyczy:

- budynku nowego oddawanego do użytkowania,
- budynku istniejącego podlegającego sprzedaży lub wynajmowi.

Ustawa określa przy tym, że nowe świadectwo należy sporządzić wówczas, jeżeli upłynął termin jego ważności lub gdy w wyniku przebudowy lub remontu uległa zmianie jego charakterystyka energetyczna. Taki obowiązek na pewno występuje w przypadku termomodernizacji budynku.

W przypadku budynku z lokalami mieszkalnymi lub częściami budynku stanowiącymi samodzielną całość techniczno-użytkową sporządza się świadectwo charakterystyki energetycznej dla lokalu mieszkalnego lub jego części.
Ten typ świadectwa sporządza się przed wydaniem lokalu mieszkalnego lub takiej jego części budynku osobie trzeciej. Należy przez to rozumieć, że świadectwo dla mieszkania lub części budynku trzeba sporządzić przed przekazaniem użytkownikowi lokalu lub części budynku w nowym budynku, a także przy sprzedaży, wynajęciu nowemu najemcy oraz przy ustaleniu odrębnej własności w budynku spółdzielczym.

Dla nowych budynków oddawanych do użytku świadectwo energetyczne jest dokumentem wymaganym do uzyskania pozwolenia na użytkowanie. Sporządzenie świadectwa powinien zapewnić właściciel budynku.
Świadectwo powinno być udostępnione nabywcy lub najemcy budynku lub lokalu.


Wszelkie prawa zastrzeżone. © 2009 certyfikatyenergetyczne.darlowo.pl   realizacja:  makaredo.pl   współpraca:  Darłowo.info